Dimitto d.o.o

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080563762

Datum osnivanja: 2006 godina.

Adresa: Cvijete Zuzorić 3,10000 Zagreb

Telefon: 01/7774746 ili 01/6130620

Službeni mobitel: 0994979770 u radno vrijeme.

Račun kod Raiffeisen banka – Za uplate putem web shopa pričekati predračun.
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn /2.654,46 €- iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Marijana Cvija
Matični broj: 2077426
OIB: 29914306343