Poticaji za samozapošljavanje i ostali poticaji

Dugi niz godina radimo ponude za poticaje samozapošljavanje putem HZZ zavoda, Županijske poticaje, HAMAG poticaje, braniteljske poticaje, te županijske poticaje.

Uz poslovni plan HZZ poticaja obavezan je i popis opreme koju ćete kupiti uz bezpovratne potpore. Ukoliko ste početnik ili trebate savjete najavite se i izaberite opremu uz našu pomoć. Ukoliko znate što želite pošaljite nam spisak opreme koju ste našli na našoj web stranici moja kozmetika i mi ćemo vam poslati ponudu koju možete priložiti uz poslovni plan. Također je vrlo važno izabrati što više kvalitetne opreme i aparata, a ne pisati previše općiih troškova, jer dolaskom na tržište kao nov poduzetnik vi morate konkurirati salonima koji već rade, a to je vrlo važno kod izbora opreme i aparata, jer upravo na toj ćete opremi dugi niz godina nakon svog samozapošljavanja stvarati novu vrijednost za svoj salon i od toga se financirati.

Pogledajte naše reference,jer velik dio kozmetičkih salona, te ostalih salona ljepote otvoren je upravo našom opremom i savjetima, a svake godine saloni sudjeluju i u dodatnim poticajima na razini grada ili županije.

Ukoliko ste salon koji već radi i želite dopuniti izbor vašeg salona novim aparatima ili opremom putem poticaja Hamag,Grad Zagreb, Županijskim poticajima slobodno nas kontaktirajte oko izbora najnovijih aparata i ostale prateće opreme.

Poticaji HZZ u 2023

Poticaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

S krajem Rujna završava mogućnost predaje novih zahtjeva i poticaje za samozapošljavanje putem poticaja HZZ.Novi poticaji nastavljaju se i u 2024 godini,a informacije o tome naći ćete na našim web stranicama i stranici HZZ-a.

Potpore za samozapošljavanje i u 2023 godini:

Za 2023 završavaju s krajem Rujna kako bi se zahtjevi za 2023 obradili do kraja godine.Poticaji za 2024 godinu i visine potpore biti će objavljeni u Siječnju 2024 godine.

Vrijednovati će se novo bodovanje i prag koji morate ostvariti za pozitivnu odluku u 2024 do tada čekajte i u svoje ime ne otvarajte tvrtku ili obrt,jer u suprotnom nećete moći aplicirati za poticaj hzz.

Podnošenje poslovnog plana i dokumentacije

Novost u 2022 godini je da se poslovni planovi i sva dokumentacija ,te naše ponude opreme podnose elektronski.U nastavku stavljamo link na web stranicu HZZ:

https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-samozaposljavanje/?fbclid=IwAR1-6md4aweqjkLlt1TD0XXuOjV_YJoTAg3r2Kf8WkBAV6MToH4uCaOCePo

Na dnu stranice je ikona PREDAJ ZAHTJEV preko koje dolazite do online obrasca za predaju zahtjeva. Obrazac (tzv. glavni zahtjev) se sastoji od kategorija: PODACI O PODNOSITELJU, OPĆI PODACI O BUDUĆEM POSLOVNOM SUBJEKTU, POSLOVNI PLAN, TROŠKOVNIK, IZJAVE, PRILOZI Nakon što popunite prve dvije kategorije i dođete do poslovnog plana, imate ikonu UREDI nakon koje se otvara dodati set KATEGORIJA a odnose se na sami poslovni plan: PODACI O BUDUĆEM PODUZETNIKU I POSLOVNOM SUBJEKTU, PREDMET POSLOVANJA, STRUKTURA ULAGANJA, PROCJENA TRŽIŠTA I KONKURENCIJE, PROCJENA PRIHODA, PROCJENA TROŠKOVA POSLOVANJA, OČEKIVANA DOBIT/DOHODAK. Pitanja su vrlo slična kao i dosadašnjih godina.
Od novosti imamo: Posebna tablica za ugovore o radu u dosadašnjem radnom iskustvu, a posebna za volontiranja, honorarne ugovore i slično. Potrebno je navesti plan ulaganja u prvoj godini, ali i plan ulaganja u drugoj godini. Inovativnost kao posebno pitanje (Uvodite li ovim projektom novi ili inovativni proizvod ili tehničko-tehnološki proces?). Procjena prihoda za prvu, ali i za drugu godinu poslovanja, ista stvar i kod troškova i dobiti. U bilo kojem trenutku dok popunjavate obrazac možete na dnu obrasca kliknuti na gumb SPREMI. Na taj način Vaš unos će biti spremljen i moći ćete nastaviti s unosom idući put. Kada na dnu obrasca kliknete na ikonu POŠALJI više nećete moći uređivati obrazac jer će on (ukoliko ima popunjena sva obvezna polja) biti poslan savjetniku za zapošljavanje. Jedino savjetnik u hzz Vam može vratiti obrazac na doradu pri čemu ćete Vaš obrazac ponovno moći uređivati.

Sretno svima,a za ponude ili konzultaciju potrebne opreme obratite nam se putem e-maila: dimitto@dimitto.hr.

Ukoliko mislite da niste u stanju sami popuniti zahtjeve i poslovni plan obratite se nekom knjigovodstvu koje se time bavi ,koji će Vam to učiniti za odredeđenu naknadu.

Kako otvoriti tvrtku,te što je potrebno

Kako otvoriti tvrtku d.o.o. ili j.d.o.o.?

Putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Nakon što sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog društva rok za donošenje odluke je 24 sata.Rok od 24 sata ne odnosi se na prijave koje su Trgovačkom sudu podnesene u papirnom obliku. Za prijave podnesene u papirnom obliku, rok upisa u Sudski registar je 5 dana.

Postupak registracije tvrtke:

Odabir imena društva

Ovjera kod Javnog bilježnika

Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Pruzimanje dokumentacije i otvaranje računa

1. Ime društva

Društvu prvo morate odabrati ime. HITRO.HR može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom na stranici Sudskog registra. Zato je, pored odabranog imena društva preporučljivo pripremiti alternativna imena.

Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr.

2. Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika morate imati osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured (vidi uslugu e-Tvrtka).

3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u HITRO.HR uredu.

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka) ili predati papirnu dokumentaciju ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ukoliko je dokumentacija koja je odaslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Međutim, u slučaju kada se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 5 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

4. Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno). Društvo je potrebno prijaviti i u nadležnoj poreznoj upravi.

#otvaranje tvrtke # HZZ poticaji za kozmetičare #Edukacije i potpore HZZ

Kontaktirajte nas

Adresa:
Cvijete Zuzorić 3, Zagreb, Hrvatska

E-mail:
dimitto@dimitto.hr

Telefon:
+385 01 7774 746

Pratite nas na Facebook-u