Uređaj za dezinfekciju UV-C

SKU: 12663

86,27 

Opis

Uređaji za dezinfekciju UV-C zračenjem, s valnom duljinom od 254 nm, koji uništava vegetativne oblike mikroorganizama. To je uređaj za suhu dezinfekciju (UV-C) bez uporabe kemijskih otopina. Alati se trebaju isprati i osušiti.Dezinfekcija je učinkovita kad UV-C zrake padaju izravno na alat.

Dodatne informacije :Uređaj se koristi za dezinfekciju četki u frizerstvu,za dezifekciju sitnog alata i pribora,održavanje dezinficiranog i steriliziranog materijala čistim,te dobru pripremu za sterilizaciju.Koristi se također za dugoročno očuvanje prethodno steriliziranih materijala u autoklavu ili suhom sterilizatoru.

Vrijeme dezinfekcije 45 min. Alati za dezinfekciju moraju se umetnuti u aparat i zatvoriti vrata. Uključite 0 -1 sklopku i uređaj se automatski uključuje.Pri otvaranju poklopca svjetlo će se automatski isključiti. Postupak dezinfekcije se prekida.

Specifikacije:220-240V,8W

Cijena za avansnu uplatu s uključenim popustom od 15% : 86,27 € = 650,00 kn